podlaskie,hajnówka,klaryski,mniszki,haft,chorągwie,sztandary,ornaty,liturgia,modlitwa,duchowość,kościół,chrześcijaństwo podlaskie,hajnówka,klaryski,mniszki,haft,chorągwie,sztandary,ornaty,liturgia,modlitwa,duchowość,kościół,chrześcijaństwo podlaskie,hajnówka,klaryski,mniszki,haft,chorągwie,sztandary,ornaty,liturgia,modlitwa,duchowość,kościół,chrześcijaństwo podlaskie,hajnówka,klaryski,mniszki,haft,chorągwie,sztandary,ornaty,liturgia,modlitwa,duchowość,kościół,chrześcijaństwo podlaskie,hajnówka,klaryski,mniszki,haft,chorągwie,sztandary,ornaty,liturgia,modlitwa,duchowość,kościół,chrześcijaństwo podlaskie,hajnówka,klaryski,mniszki,haft,chorągwie,sztandary,ornaty,liturgia,modlitwa,duchowość,kościół,chrześcijaństwo

Apostolat Margerytki

„Apostolat Margerytki” to ruch, który powstał w Kanadzie dzięki Louise Ward, zainspirowanej przykładem życia i powołaniem Margaret O'Donnell (1951- 1978). Margaret w wieku 13 lat zaraziła się chorobą Heine Medina, której konsekwencją był całkowity paraliż. Doświadczona tak wielkim cierpieniem, odkryła swoje powołanie do modlitwy i duchowego towarzyszenia kapłanom i wszystkim, którzy zwracali się do niej o modlitewne wsparcie. Do końca życia ofiarnie wypełniała swoją misję, która trwała 27-lat. Trzy lata po śmierci Margaret, w 1981 r. z inicjatywy Louise Ward powstaje „Apostolat Margerytki”, który kontynuuje dzieło modlitwy i duchowej opieki nad kapłanami oraz osobami konsekrowanymi.

Opiekę duchową nad kapłanem rozpoczyna pierwsza osoba, która w każdy czwartek modli się za wybranego kapłana, a swoją apostolską postawą zaprasza do modlitwy kolejne osoby. Kiedy zbierze się 7 osób, (odpowiednio do dni tygodnia), wręcza się kapłanowi, którego dotyczy modlitwa, kartkę z przedstawieniem osób, które podjęły się tego dzieła.


Cel i zadania Apostolatu:

- modlitwa o łączność Kapłanów ze swoimi Biskupami i ze Stolicą Apostolską.

- modlitwa za Ojca świętego i całą wspólnotę Kościoła.

- uczulenie wiernych na potrzebę współpracy z Kapłanami

- modlitwa o powołania kapłańskie i wspomaganie osób przygotowujących się do kapłaństwa lub życia zakonnego.


Zadania:

- świadome włączenie się w modlitwę;

- poświęcanie za Kapłanów swojego cierpienia

- konsekwentność ( modlitwa obowiązuje do końca życia);

- odpowiedzialność (należy pamiętać o wyznaczony dniu modlitwy);

- apostolstwo (poszukiwanie kolejnych osób do modlitwy za kapłana).


Symbol:

Biały kwiat margerytki o siedmiu płatkach wyrażający prostotę, jedność i pragnienie ofiarowania. Siedem płatków symbolizuje dni tygodnia oraz siedem osób połączonych ofiarowywaniem dnia za Kapłana.

W Hajnówce „Apostolat Margerytek” powstał w 2009 r. Ogarnia on swoją modlitwą coraz więcej kapłanów i osób zakonnych. Abyśmy „nie ustali w drodze” i byli zawsze pełni mocy Ducha Świętego, spotykamy się w każdy ostatni czwartek miesiąca o godz. 18.00, w kościele Sióstr Klarysek, przy ulicy Lipowej, na wspólnej modlitwie przed Najświętszym Sakramentem, oraz konferencji głoszonych przez zapraszanych kapłanów.

Obecnie „rozkwitło” w naszym mieście 41 „Margerytek”, które ogarniają swoją modlitwą następujących kapłanów i siostry:

1. Ks. Ireneusz Izdebski – 15.08.2008 / data rozkwitu Margerytki

2. Ks. Romuald Kosk – 15.08.2008

3. Ks. Kazimierz Siekierko -15.08.2008

4. Ks. Bp Antoni Payfik Dydycz – 9.04.2009

5. Ks. Józef Poskrobko – 9.04.2009

6. Ks. Jarosław Kuźmicki – 9.04.209

7. Ks. Dariusz Tworkowski – 9.04.2009

8. Ks. Krzysztof Grzybowski – 9.04.2009

9. Ks. Zygmunt Bronicki – 2.05.2009

10. Śp. Ks. Marian Bednarczyk – 18.06.2009

11. Ks. Kazimierz Zoch – 18.06.2009

12. Ks. Zbigniew Rycak – 18.06.2009

13. Ks. Marek Siekierko – 18.06.2009

14. Ks. Zbigniew Domirski – 18.06.2009

15. Ks. Krzysztof Napiórkowski – 18.06.2009

16. Ks. Krzysztof Kisielewicz – 18.06.2009

17. O. Norbert Kuczko – 18.06.2009

18. O. Tadeusz Topolski – 18.06.2009

19. O. Radosław Jaszczuk – 18.06.2009

20. Ks. Rafał Roguziak – 18.06.2009

21. Ks. Rafał Pokrywiński – 18.06.2009

22. Ks. Łukasz Kuźma – 18.06.2009

23. Ks. Piotr Jurczak – 18.06.2009

24. Ks. Henryk Polak – 24.12.2009

25. Ks. Roman Kowredziej -24.12.2009

26. Ks. Mariusz Tołwiński – 24.12. 2009

27. Ks. Karol Biegluk – 24.12.2009

28. Ks. Mariusz Boguszewski – 18.06.2010

29. Ks. Bogdan Popławski - 30. 06. 2008

30. Siostry Klaryski

31. Ks. Jan Babik - 1. 10. 2011

32. Ks. Krzysztof Kościelecki - 27. 10. 2011

33. Ks. Andrzej Witerski - 19. 11. 2011

34. Ks. Tomasz Szmurło - 22. 02. 2012

35. Ks. Grzegorz Kułakowski - 25. 05. 2012

36. Ks. Zbigniew Niemyjski - 15. 06. 2012

37. Ks. Andrzej Falkowski

38. Ks. Krzysztof Dobrogowski

39. Ks. Marcin Chudzik - 28. 02. 2013

40. Ks. Michał Kisiel - 28. 02. 2013

41. Siostry Misjonarki Świętej Rodziny


Kapłani i osoby konsekrowane czekają na naszą modlitwę i bardzo jej potrzebują. Zapraszamy kolejne osoby, które pragną włączyć się w to piękne dzieło Kościoła.


Zobacz nasze prace

podlaskie,hajnówka,klaryski,mniszki,haft,chorągwie,sztandary,ornaty,liturgia,modlitwa,duchowość,kościół,chrześcijaństwo   podlaskie,hajnówka,klaryski,mniszki,haft,chorągwie,sztandary,ornaty,liturgia,modlitwa,duchowość,kościół,chrześcijaństwo

podlaskie,hajnówka,klaryski,mniszki,haft,chorągwie,sztandary,ornaty,liturgia,modlitwa,duchowość,kościół,chrześcijaństwopodlaskie,hajnówka,klaryski,mniszki,haft,chorągwie,sztandary,ornaty,liturgia,modlitwa,duchowość,kościół,chrześcijaństwo

podlaskie,hajnówka,klaryski,mniszki,haft,chorągwie,sztandary,ornaty,liturgia,modlitwa,duchowość,kościół,chrześcijaństwo

podlaskie,hajnówka,klaryski,mniszki,haft,chorągwie,sztandary,ornaty,liturgia,modlitwa,duchowość,kościół,chrześcijaństwo

Copyright by San Damiano na Podlasiu | Mniszki Klaryski od Wieczystej Adoracji w Hajnówce. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Start | O nas | Wspólnota | Pracownia haftu | Kościół | Galeria | Kontakt